Wie zijn we - Onze geschiedenis sinds 1992


Vandaag de dag blijft ons doel hetzelfde:


Werk stroomopwaarts op politiek niveau om te voorkomen dat mensen de straat opgaan. Zo hebben we het referentieadres van de OCMW's, de aanwijzing van de bevoegde OCMW's, de Gids voor daklozen, de inrichtingsvergoeding voor daklozen, hun geïsoleerde status, enz. We zijn officieel erkend als partner van verschillende ministeries van sociale zaken (Bxl, Wallonië, Vlaanderen), en in dialoog met verschillende OCMW's in het land. In januari 2010 kregen we van de Belgische regering de opdracht om daklozen in de 27 landen van de Europese Unie te raadplegen.
In 2011 hebben we met de steun van de Belgische regering een Europese Unie van daklozen opgericht: "European Union of the Homeless" genaamd E.H.U (European Union Homeless).
Site de E.H.U. :   http://eunion-of-homeless.org/

Info | Afdrukken | Permisroze