Logies - InrichtingsvergoedingINRICHTINGSVERGOEDING

 
Wanneer een persoon een persoonlijke woning vindt, heeft hij recht op een installatietoeslag van ongeveer 850 €. Dit is slechts eenmaal in een mensenleven geldig en moet worden aangevraagd bij het OCMW van de gemeente waar u zich vestigt. Het is niet uitsluitend bestemd voor daklozen die de straat verlaten, want het moet ook worden gegeven aan mensen die na een lang verblijf een psychiatrische instelling verlaten, aan mensen die een tehuis verlaten voor daklozen of in de gevangenis. Helaas, echter, kan niet worden verleend aan iemand die een camping verblijf verlaat.

Het moet worden toegekend aan degenen die RI of vervangende uitkeringen zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheidspensioen, pensioen ontvangen. Zelfs een werknemer heeft recht op deze bonus als zijn netto-inkomen niet meer bedraagt dan 10% van een I.R. voor iemand die zich in zijn sociale situatie bevindt.

Als het een stel is dat de straat verlaat, heeft slechts een van de twee mensen recht.
In geen geval mag het OCMW deze premie gebruiken als huurgarantie. Helaas doen sommige OCMW's dit op grond van het feit dat de huurwaarborg aan u toebehoort wanneer u de woning verlaat.Info | Afdrukken | Permisroze

Onze bestanden

Contact blad

Contact blad 2021

Contact blad 2020

Contact blad 2019

Contact blad 2018

Contact blad 2024