Logies - Gekoord van mijn huisJACHT VAN MIJN HUIS DOOR DE EIGENAAR, DEZE BEWEERT BIJ DE RECHTER DIE IK VRIJWILLIG VERLIET
 
Sommige eigenaren van kleine gemeubileerde appartementen doen soms zelf recht en bevelen de huurder om de woning vaak onder bedreiging te verlaten. Soms legen ze de kamer zelf, waarbij ze beweren dat er voor een kamer geen huurcontract is. Vaak zijn de inzittenden van garnalen fragiele mensen die zich niet tegen bedreigingen verzetten. Meer dan eens dwingt de eigenaar de sluis om de effecten van de huurder zelf op te ruimen. Deze worden op de landing of op de openbare weg gegooid. Vroeger zijn er bedreigingen of soms mishandelingen, zoals een pistool op het hoofd van de huurder gericht!

Geconfronteerd met deze procedures worden de precaire mensen slecht geïnformeerd over hun rechten, vrezen ze represailles, voelen ze zich machteloos en verlaten het pand zonder enige andere vorm van proces. Vaak komen ze na enkele dagen op kantoor aan zonder dat daar enige reden voor is.

Op politiebureaus weigert de politie heel vaak de verklaring af te leggen, omdat ze zegt dat dit afhangt van de "burger", dat het een conflict tussen burgers is dat alleen kan worden opgelost door de gerechtigheid van de vrede, en dat ze er niets aan kunnen doen. Ze zeggen dat ze alleen kunnen handelen als het "crimineel" is, dat wil zeggen een flagrante schending van de wet. Sommige politieagenten berispen zelfs de huurder, omdat ze geloofden dat het zijn schuld was, omdat hij de huur niet betaalde.


Wat te doen als iemand al is weggegooid?


Ga direct naar de politie om een klacht in te dienen.

De verschillende mogelijke overtredingen die door de politie kunnen en moeten worden geregistreerd: het breken van sluizen, het breken en binnengaan, het binnendringen van huis, bedreigingen, het in gevaar brengen van eigendommen van de persoon.

Al deze strafbare feiten moeten door de bevoegde politiefunctionaris worden geregistreerd. Indien de persoon dit wenst, moet hij of zij opnieuw in zijn of haar woning worden gehuisvest.

Zelfs als de huurder vijf maanden achterstallig is, zelfs als de huurder 's nachts lawaai maakt of schadelijk is voor de woning of het milieu,

De verhuurder heeft in geen geval het recht om het heft in eigen handen te nemen door te dreigen met uitzetting of leegmaken van de woning.

Hij is steeds verplicht een klacht in te dienen bij de vrederechter.

In geen geval heeft de verhuurder het recht om te zeggen dat deze persoon vrijwillig het pand verliet door eenzijdig de mondelinge of schriftelijke huurovereenkomst te verbreken.


Info | Afdrukken | Permisroze