Het referentieadres - Bij het OCMW


Officiële website van de Vlaamse OCMW's :


Let op
  • U kan er een krijgen bij het OCMW waar u woont : op voorwaarde dat u daar b.v. in de straat, in een tuinhuis, in een garage, een kraakpand, of tijdelijk bij een vriend woont.
  • Territoriale bevoegdheid: vertel niet bij het OCMW dat u « hier en daar » slaapt, u wordt gewoon weggestuurd want het OCMW mag enkel personen helpen die op het grondgebied van de eigen stad of gemeente wonen. In geval dat u niet bij een vaste persoon overnacht, moet u er een vinden die bereid is te verklaren dat u ‘s nachts bij hem slaapt. De M.A. komt dan ter plaatse zien of u er persoonlijke spullen heeft liggen die uw verklaring bevestigen.
  • Opdracht van de Maatschappelijk Assistent (M.A.) : de M.A. mag uw aanvraag niet verwerpen, hij mag enkel en alleen uw dossier opstellen en als het volledig is, moet het aan de OCMW-raad voorgelegd worden. Enkel de raad is bevoegd om het te aanvaarden of het te verwerpen. Ook als de M.A. overtuigd is dat u geen kans maakt moet u aandringen dat uw dossier wel opgemaakt wordt en aan de raad voorgelegd wordt. In geval van weigering moet de OCMW-raad het schriftelijk bekend maken en de weigering motiveren, verklaren dus waarom het geweigerd wordt. De weigering wordt u met de post opgestuurd maar u mag er kopie van vragen aan het onthaal van het sociaal huis (OCMW).
  • Als u tijdelijk bij een vriend woont: OCMW’s hebben het (heel) moeilijk dit soort toestanden te aanvaarden. U moet hen verzekeren dat het tijdelijk is - vijf aan zeven maanden hoogstens. U bent niet opgenomen in de gezinssamenstelling, u staat er volledig buiten en blijft dus het statuut «alleenstaande» houden.
  • Sommige OCMW ’s eisen kopie van het huurcontract, of zelfs het inkomen van de persoon die u tijdelijk huisvest. Dit is volledig illegaal, de federale regering moet OCMW ‘s er regelmatig aan herinneren. Strafmaatregelen zijn er echter niet, met als gevolg dat ze het blijven vragen. Die OCMW’s willen uw RMI inperken op grond van « voordelen in natura ». Aan de hand van aankoopbewijzen voor uw eten, getuigenissen dat u dagcentra bezoekt, in een sociaal restaurant eet … kunt u aantonen dat u niet aan de gezinslasten van de vriend deelneemt en dat u er niet eet. Vraag dan ook telkens een kasticket na het winkelen in de supermarkt en bewaar al je tickets zorgvuldig.
  • Als u tijdelijk bij een vriend woont, “bent u geen dakloze, mijnheer!” : die stelling is helemaal illegaal. Dit idee dat in Antwerpen is ontstaan, verspreidt zich even snel als een virus over gans het land. Twee mogelijkheden:
  • Uw aanvraag mag niet verworpen worden door de M.A. Ofwel dient hij toch uw dossier bij de OCMW-raad in (met een schriftelijke weigering van de OCMW-raad kunt u uw zaak op de rechtbank voorleggen), ofwel eist u van de M.A. een schriftelijk bewijs van uw aanvraag en de motieven van de weigering.
  • Neem contact op met de federale regering vraag@mi-is.be of 02/508 85 86. Dit doet u liefst per mail: met een antwoord per mail hebt u tevens een schriftelijk document voor de OCMW-raad.
  • Vraag gehoord te worden door de OCMW-raad en neem het antwoord van de federale regering (van de POD-MI dus) mee, alsook de definitie van « dakloze » die u op blz 4 van de gids voor daklozen vindt, het is de gids die de federale regering zelf uitgeeft.
  • Voor elk aanvraag moet u direct een ontvangstbevestiging van dit betreffende verzoek ontvangen

Info | Afdrukken | Permisroze