Het referentieadres - Uit het bevolkingsregister worden geschrapt.


U moet worden doorgehaald van u oude adres,

maar het is het OCMW die het moet doen. Deze OCMW kan je niet sturen om u te laten uitschrijven. Schrapping van een inschrijving : overeenkomstig artikei 20, § 3 , van bovengehoemd koninklijk besluit van 16 juli 1992, moet het OCMW aan het college van burgemeester en schepenen meedelen welke personen niet meer voidoen aan de voorwaarden die vereist zijn om hun inschrijving op het adres van het centrum te behouden.

Ministeriële omzendbrief :
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/OB%202006-10-04%20NL.pdf
Info | Afdrukken | Permisroze