Het referentieadres - Tijdelijke domiciliering


Je kan « tijdelijk » gedomicilieerd worden zonder in de gezinssamenstelling te staan. In dit geval ook moet je het hoofd van de dienst burgerlijke stand of nog beter de schepen zelf aanspreken en uitleggen waarom je geen referentieadres bij het OCMW en ook niet bij een particulier kan krijgen. In dit geval ook wordt je naar het OCMW doorverwezen. Zorg dan dat je aanvraag voldoende gemotiveerd is. Het gaat om een tijdelijke domiciliëring. Zie dat je na enkele maanden ambtshalve toch niet gedomicilieerd wordt op dat adres. Het maximum termijn is drie jaar. Nadien word je er automatisch gedomicilieerd.

Info | Afdrukken | Permisroze

Contact blad

Contact blad 2021

Contact blad 2020

Contact blad 2019

Contact blad 2018

Contact blad 2024