Het referentieadres - Installatie premie


Daklozen die een woonst vinden, kunnen in kader van de wet 'betreffende het recht op maatschappelijke integratie' een installatiepremie krijgen van het OCMW wanneer ze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De persoon moet recht hebben op een leefloon (of aanvullend leefloon)

  • De persoon moet zijn hoedanigheid van dakloze verliezen door een woning te betrekken die hem als hoofdverblijfplaats dient. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een woning met een permanent karakter. Een opname in een opvangcentrum bijv. geeft geen recht op een installatiepremie.

  • De persoon mag nog niet eerder in z'n leven genoten hebben van de installatiepremie van het OCMW. De wet stelt duidelijk dat men maar één keer in z'n leven gebruik kan maken van de installatiepremie.
Het bedrag van de installatiepremie bedraagt 1/12de van het jaarlijkse bedrag van het leefloon voor de categorie 3. De installatiepremie wordt in één schijf uitbetaald en dit op het moment dat de persoon de woning betrekt. Bedoeling is immers dat de cliënt de premie betaalt om zich te installeren in de woning.

Ministeriële omzendbrief :Info | Afdrukken | Permisroze

Contact blad

Contact blad 2021

Contact blad 2020

Contact blad 2019

Contact blad 2018

Contact blad 2024