Het referentieadres - Een domiciliëring aanvechten


Begin met de situatie te laten controleren door de lokale politie. Als dit niet mogelijk is, moet u contact opnemen met het ministerie van Binnenlandse Zaken per e-mail of schriftelijk, maar u hebt slechts 30 dagen tijd. Koloniënstraat 11, 1000 Brussel 02 518 21 16 helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

De betwisting wordt binnen de dertig kalenderdagen na de beslissing van de gemeente (ambtshalve inschrijving, ambtshalve afvoering, weigering tot inschrijving) schriftelijk voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Instellingen en Bevolking – Park Atrium – Koloniënstraat 11 – 1000 BRUSSEL) door een van de partijen (gemeente / privépersoon die een inschrijving als hoofdverblijfplaats betwist of eist) met alle informatie die nuttig is bij de bepaling van de hoofdverblijfplaats alsmede de volledige identificatiegegevens (naam, voornamen, geboortedatum, adres van de laatste hoofdverblijfplaats, identificatienummer bij het Rijksregister wanneer het verzoek wordt ingediend door een gemeente). Voor de buitenlandse onderdanen preciseert de betrokken gemeente of ze toegelaten of gemachtigd zijn tot het verblijf of de vestiging. Als dat niet het geval is, wordt het dossier doorgestuurd naar de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De steden en gemeenten moeten ervoor zorgen dat die procedure soepel verloopt.

Zie verder voor meer informatie: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/faq/regeling-van-de-geschillen-bij-de-bepaling-van-de-hoofdverblijfplaats/
Info | Afdrukken | Permisroze

Contact blad

Contact blad 2021

Contact blad 2020

Contact blad 2019

Contact blad 2018

Contact blad 2024