Het referentieadres - Andere moeilijkheden


Als u tijdelijk bij een vriend woont:

OCMW’s hebben het (heel) moeilijk dit soort toestanden te aanvaarden. U moet hen verzekeren dat het tijdelijk is - drie à vier maanden hoogstens. U bent niet opgenomen in de gezinssamenstelling, u staat er volledig buiten en blijft dus het statuut «alleenstaande» houden. Sommige OCMW’s eisen kopie van het huurcontract, of zelfs het inkomen van de persoon die u tijdelijk huisvest. Dit is volledig illegaal, de federale regering moet OCMW’s er regelmatig aan herinneren. Strafmaatregelen zijn er echter niet, met als gevolg dat ze het blijven vragen. Die OCMW’s willen uw RMI inperken op grond van « voordelen in natura ». Aan de hand van aankoopbewijzen voor uw eten, getuigenissen dat u dagcentra bezoekt, in een sociaal restaurant eet, … kunt u aantonen dat u niet aan de gezinslasten van de vriend deelneemt en dat u er niet eet. Vraag dan ook telkens een kasticket na het winkelen in de supermatkt en bewaar al je ticketen zorgvuldig.

Als u tijdelijk bij een vriend woont, “bent u geen dakloze, mijnheer!” : die stelling is helemaal illegaal. Dit idee dat in Antwerpen is ontstaan, verspreidt zich even snel als een virus over gans het land. Twee mogelijkheden:

Uw aanvraag mag niet verworpen worden door de M.A. Ofwel dient hij toch uw dossier bij de OCMW-raad in (met een schriftelijke weigering van de OCMW-raad kunt u uw zaak op de rechtbank voorleggen), ofwel eist u van de M.A. een schriftelijk bewijs van uw aanvraag en de motieven van de weigering.

U heeft ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de federale regering vraag@mi-is.be of 02/508 85 86. Dit doet u liefst per mail: met een antwoord per mail hebt u tevens een schriftelijk document voor de OCMW-raad.

Voor elk aanvraag moet u direct een ontvangstbevestiging van dit betreffende verzoek ontvangen

Info | Afdrukken | Permisroze

Contact blad

Contact blad 2021

Contact blad 2020

Contact blad 2019

Contact blad 2018

Contact blad 2024