Het referentieadres - Alleenstaande


Tekst in cursief overgenomen uit Federale 0verheidsdienst : Daklozen met een referentieadres, alsook als je tijdelijk opgevangen wordt bij kennissen, in een opvanghuis, in een kraakpand,… blijven hun recht op M.I. als alleenstaande behouden, op voorwaarde dat je een individueel integratieproject ondertekent bij het OCMW: zie omzendbrief van 07/05/2007 die alle OCMW ’s ontvangen hebben. Dat project wordt door jou samen met het OCMW onderhandeld en kan ook andere sociale actoren betrekken, zoals een dienst voor sociale begeleiding.

Het OCMW heeft, niet het recht jou af te wimpelen met een toelage van een 50-tal € per week i.p.v. het recht op M.I.

Sta je als werkzoekende ingeschreven en woon je tijdelijk bij iemand thuis, dan loop je het risico als samenwonende te worden vergoed. Maar de VDAB is hier echter onwettig bezig en je kan dit aanvechten. De vakbond bv kan je hierbij advies geven. In elke stad vind je anders een juridische instantie waar je gratis advies kan krijgen

Info | Afdrukken | Permisroze